Aneks podpisany!

Informujemy Państwa, że  dniu 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został podpisany aneks do umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy” uzyskał w ramach działania 2.3 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – dofinansowanie unijne.

W ramach podpisanego aneksu została zwiększona planowana wartość całego projektu, która obecnie wynosi 19 697 798,79 zł a dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 10 230 682,30 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2019 rok.