O firmie

Zarząd Spółki:

 

 

Małgorzata Gruchała

Prezes Zarządu Spółki GWIK

   

 

Witold Sosnowski

Wiceprezes Zarządu Spółki GWIK

 

 

Dział Księgowości oraz Kadr:
 

 

Paulina Załęska

Główny Księgowy

Prowadzenie rachunkowości w firmie oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu oraz instytucji

 

 

 

Adrianna Zalewska

Księgowość i windykacja należności

 

 

Gabriela Grabowska

Kadry i płace oraz dokumentacja dot. odbiorców usług GWIK

 

 

Joanna Tomczak

Sekretariat i obsługa klienta

 

Dział Techniczny:
 

 

Edmund Stoliński

Kierownik sieci

 

 

Jagoda Went

Prowadzenie dokumentacji technicznej, aktualizowanie map sieci
wodno-kanalizacyjnych, przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnych