O firmie

Zarząd Spółki:

 

 

Katarzyna Zmura

Prezes Zarządu Spółki GWIK

 

Dział Księgowości oraz Kadr:
 

 

Paulina Załęska

Główny Księgowy

Prowadzenie rachunkowości w firmie oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu oraz instytucji

 

 

 

Gabriela Grabowska

Kadry i płace oraz dokumentacja dot. odbiorców usług GWIK

 

Dział Techniczny:
 

 

Edmund Stoliński

Kierownik sieci