Projekt

Informujemy Państwa, że projekt pod nazwą „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy” uzyskał w ramach działania 2.3 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – dofinansowanie unijne.

W dniu 5 maja 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu.

Planowana wartość całego projektu wynosi 16 405 126,78 zł a dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 8 524 114,49 zł.

Inwestycja podzielona jest na dwa główne zadania:

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową 2 przepompowni na ul. Chojnickiej i Kleszczewskiej;

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowy.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2019 rok.

Zgłoś nadużycie w projekcie!

Napisz: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Zgłoś nieprawidłowości: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Kontrola nieprawidłowości: poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/


 

Postęp prac: