Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych o kodzie 190805 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach przy ul. Polnej 33 w Skarszewach w okresie od 17.02.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załączniki – PDF

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Odbiór, transport i rolnicze zastosowanie (R10) w okresie umożliwiającym rolnicze wykorzystanie oraz kompostowanie (R3) w okresie uniemożliwiającym takie wykorzystanie, (unieszkodliwianie/odzysk) komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 w ilości ok 1500 Mg rocznnie, powstających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

  1. Ogłoszenie
  2. Wzór umowy
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Wybór oferty