Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro dla zadania pod nazwą „Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych o mocy 45,6 kWp na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Skarszewach”

OGŁOSZENIE BIP

Załączniki:

Ogłoszenie_o_zamówieniu nr 774953-N-2020

Szczegółowa_specyfikacja_techniczna

Schemat_instalacji_fotowoltaicznej

SIWZ

Przedmiar_robót

Projekt_umowy

Projekt_montażu_ogniw_fotowoltaicznych

Plan_instalacji_fotowoltaicznej

SIWZ – Instalacja fotowoltaiczna – GWiK 11.01

Odpowiedz_na_pytania_do_SIWZ.pdf

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843).pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Skarszewach z dnia 29.12.2020r

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

OGŁOSZENIE BIP

 

 

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Skarszewach z dnia 04.12.2020r

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie przetargu.pdf

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Mapka

Klauzula poufności

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Skarszewach.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie_nieruchomość_gruntowa.pdf

Mapa_1.png

Mapa_2.png

Zdjęcie.jpg

Klauzula_informacyjna.pdf

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych o kodzie 190805 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach przy ul. Polnej 33 w Skarszewach w okresie od 17.02.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załączniki – PDF

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Odbiór, transport i rolnicze zastosowanie (R10) w okresie umożliwiającym rolnicze wykorzystanie oraz kompostowanie (R3) w okresie uniemożliwiającym takie wykorzystanie, (unieszkodliwianie/odzysk) komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 w ilości ok 1500 Mg rocznnie, powstających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

  1. Ogłoszenie
  2. Wzór umowy
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Wybór oferty