Komunikat

Komunikat
Dotyczy mieszkańców Nowego Wieca.
Istnieje możliwość skażenia mikrobiologicznego wody – w związku z tym wodę do spożycia i przygotowywania żywności należy gotować przez co najmniej 2 minuty.”