APEL O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY DO CELÓW INNYCH NIŻ BYTOWE

APEL O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY DO CELÓW INNYCH NIŻ BYTOWE
W związku z panującymi wysokimi temperaturami, a co za tym idzie zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę 💦, Gminne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. zwracają się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Skarszewy aby w okresie letnim w godz. od 16.00 do 22.00 ograniczyli pobór wody na cele inne niż socjalno bytowe tj. podlewanie ogrodów i zraszanie trawników.
Wysoka temperatura oraz brak opadów, spowodowała iż doświadczamy suszy. Wzmożony, czasami dwukrotnie większy, pobór wody z sieci wodociągowej wywołuje problemy techniczne w postaci obniżonego ciśnienia w instalacji wodociągowej, szczególnie na końcówkach sieci wodociągowej co powoduje, że niektórzy odbiorcy mają problemy z zaspokojeniem swoich podstawowych potrzeb bytowych, gdy inni użytkownicy sieci wykorzystują tę wodę do celów podlewania czy zraszania trawników.
Z góry dziękujemy za zastosowanie się do Naszej prośby!