Projekty

Informujemy, że projekt pod nazwą „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy” uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W dniu 5 maja 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu.

Wartość całego projektu wyniosła 19 072 555,94 zł a dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 9 906 952,30 zł.

 Inwestycja podzielona została na dwa główne zadania:

  1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową 2 przepompowni na ul. Chojnickiej i Kleszczewskiej.
  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowy.

 

Termin zakończenia inwestycji: 31.12.2019 r.

Zgłoś nadużycie w projekcie!

Napisz: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Zgłoś nieprawidłowości: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Kontrola nieprawidłowości: poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/


 

Postęp prac: