O firmie

Zarząd Spółki:

Witold Sosnowski

Prezes Zarządu Spółki GWIK

 

Dział Księgowości oraz Kadr:
 

Gabriela Grabowska

Kadry i płace oraz dokumentacja dot. odbiorców usług GWIK

 

Dział Techniczny:
 

Edmund Stoliński

Kierownik sieci