Dlaczego nie wolno odprowadzać wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej?

Apelujemy i przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości nie mogą wprowadzać tzw. deszczówki do kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej, szczególnie w okresach dużych opadów, powoduje gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych. Właściciele domów powinni nie tylko bać się kar wynikających z wykrycia nieprawidłowego odprowadzania deszczówki – warto także pamiętać, że przy większych ulewach może po prostu dojść do zalania nieruchomości nieczystościami.

Ponadto wody opadowe, dopływające do oczyszczalni ścieków zakłócają procesy technologiczne, zachodzące w oczyszczalni ścieków.

Jak wobec tego radzić sobie z deszczówką? Wody opadowe można gromadzić np. w oczkach wodnych lub beczkach, a potem wykorzystywać do podlewania ogrodu.
Równocześnie przypominamy, że Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Skarszewach przeprowadzają kontrole, mające na celu wykrycie nieprawidłowych podłączeń. Nielegalne odprowadzanie deszczówki może skończyć się sporymi problemami, w tym nawet odłączeniem od sieci kanalizacyjnej.
Pracownicy naszej Spółki wyposażeni są w urządzenie, które pozwala w prosty sposób sprawdzić, z których posesji wody deszczowe wpływają do kanalizacji sanitarnej. Metoda polega na wtłoczeniu nieszkodliwego dymu do studzienki kanalizacyjnej na sieci ulicznej, który znajduje ujście w rynnach, odpływach liniowych oraz wpustach ulicznych, jeżeli są podłączone do systemu kanalizacji sanitarnej.